Bindvävsmassage

En metod för att på reflexologisk väg via det autonoma nervsystemet påverka inre organ. Det är inte en  massage i vanlig mening (se klassisk massage) utan här gör man "drag" med fingrarna utifrån ett bestämt mönster på det översta hudlagret. 
Genom dessa bindvävsdrag påverkas de autonoma nervändarna i hudområdena.


En grundbehandling över bäckenområdet görs alltid och beroende på besvärens art behandlas sedan ytterligare delar av kroppen. Bindvävsmassagen används vid olika slags problem såsom reumatiska sjukdomar, cirkulationsrubbningar, förstoppning, huvudvärk med mera.

 

Bindvävsmassage 25 min: 395kr