top of page

Lymfmassage

Lymfsystemet är kroppens naturliga reningsverk, den tar med sig slaggämnen som renas i lymfnoderna för att sedan transporteras vidare ut i blodbanan.

Att ha ett välfungerande lymfflöde i kroppen förbättrar ditt immunförsvar.

Har man blockeringar i lymfsystemet kan man få många olika symtom.

Till exempel ödem av olika slag, fibromyalgi, restless legs, celluliter,

sömnsvårigheter, huvudvärk, domningar i armar och fingrar,

svullnad runt hälsenan, stelhet, ont i rygg och nacke, frusen,

svullen i kroppen och svårt att gå ner i vikt.

Lymfmassage / lymfdränage har till syfte att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden och vidare ut ur kroppen.

Det är en avslappnande,mild massage som förbättrar cirkulationen i huden och ökar elasticiteten.

Det sker med strykningar, mjuka grepp och skakningar som stimulerar lymfvätskan att flyta i rätt riktning. Ibland behöver man arbeta mer intensivt på vissa områden, vilket kan kännas lite mer. Oftast känner du dig lugn och har en behaglig känsla i kroppen efter behandlingen.

Lymfmassage lämpar sig bra både före och efter operationer då den påskyndar och minskar de blockeringar som ärrbildningen orsakar i lymfkärlen. Kan också vara till god hjälp till exempel efter en bröstcanceroperation när lymfnoder avlägsnats och då det är lätt att få ödem i en arm.

Tänk på att för att få igång ett dåligt lymfsystem så krävs det att ni själva gör egenvård och

tänker på vad ni äter och hur ni andas. Vi går igenom andningsteknik och några övningar

som ni kan jobba med hemma.

Första besöket tar ca 90 min 940:-

därefter ca 75 min á 915:-

bottom of page